+49 152 102 701 39, +48 695 034 732 office@strongteam.eu, rekrutacja@strongteam.eu

Datenschutzerklärung

STRONG TEAM jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”).

 

WPROWADZENIE

 

Publikując Politykę prywatności wypełniamy spoczywający na administratorze danych obowiązek poinformowania podmiotów danych o sposobie przetwarzania jego danych. Polityka prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, komu możemy je powierzyć lub udostępnić i jakie prawa Ci przysługują. Zachęcamy do lektury Polityki prywatności i innych informacji umieszczonych na naszej stronie internetowej, a dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 

ZASADY DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Przetwarzając Twoje dane osobowe, stosujemy przepisy prawa dotyczące ochrony danych. Dokładamy wszelkich starań, aby dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane.

 

Wykorzystujemy dane osobowe dla potrzeb rekrutacji, tj. w procesie wyszukiwania odpowiednich kandydatów do zatrudnienia zewnetrznego lub zarekomendowania ich naszym klientom, w celu prowadzenia obsługi zwiazanej z rekrutacja . W każdym przypadku dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych był ograniczony do niezbędnego minimum i adekwatny do realizowanego celu.

 

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane.

 

Przeszukujemy bazę kandydatów i analizujemy ich profile w celu znalezienia odpowiednich kandydatów na stanowiska, na które prowadzimy rekrutację dla naszych klientów. Korzystamy z danych osobowych kandydatów lub dostawców także w celach administracyjnych, np. sporządzamy specyfikacje świadczonych usług rekrutacyjnych, wystawiamy faktury VAT, etc.

Kontaktujemy się z kandydatami w sprawach związanych ze świadczeniem przez nas usług: informujemy o interesujących ofertach pracy, prosimy o udzielenie dalszych informacji o sobie, a także, pod warunkiem uzyskania zgody, przekazujemy dane kandydatów klientom.

Przesyłamy kandydatom i pracownikom informacje marketingowe: informacje o promocjach, targach pracy i innych ciekawych wydarzeniach, które mogłyby ich zainteresować.

Monitorujemy jakość naszych usług, ponieważ chcemy, by była ona jak najlepsza. W tym celu możemy zwracać się do kandydatów z prośbą o wzięcie udziału w badaniach ankietowych oraz korzystać z pozyskanych w ten sposób informacji i przetwarzać je w celu podniesienia jakości usług, które oferujemy.

Zapewniamy bezpieczeństwo. W tym celu możemy weryfikować tożsamość kandydatów, pracowników i osób trzecich mających wstęp do biura STRONG TEAM. Możemy także weryfikować posiadane dane o kandydatach i sprawdzać ich referencje.

Wypełniamy obowiązki nałożone przepisami prawa. W niektórych przypadkach możemy podlegać obowiązkowi przechowywania danych o kandydatach. Przykładowo, jeśli poprosimy kandydata o udzielenie zgody na wykorzystywanie informacji o sobie, będziemy przechowywać tę zgodę, aby wykazać spełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane.

 

Przetwarzamy dane osobowe:

(1) opierając się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych udzielonej w systemie bądź w formie pisemnego oświadczenia, albo

(2) ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś  (np. umowy o pracę) lub jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, na Twój wniosek – w takim przypadku udzielenie informacji nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do tego, aby umowa mogła być zawarta i wykonywana, albo

(3) ponieważ jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na STRONG TEAM bądź

(4) ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez STRONG TEAM lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

 

Gdzie przetwarzamy Twoje dane.

 

Dane mogą być przetwarzane w biurze STRONG TEAM, w biurach należących do naszych przedstawicieli i klientów (zgodnie z informacją powyżej).

Przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności może oznaczać transfer danych do innych krajów.Jeżeli prawo kraju, do którego dane są transferowane przewiduje odmienny poziom ochrony danych, niż Polska, to upewnimy się, że poziom zabezpieczeń danych osobowych w tym kraju Komisja Europejska uznała za zapewniający odpowiedni albo zawrzemy z tym podmiotem umowę gwarantującą odpowiedni poziom ochrony.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane.

 

Okres przechowywania Twoich danych zależy od tego, czy zrealizowaliśmy wobec Ciebie jedną z naszych usług np.rekrutacja. Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa . Przykładowo, prawo wymaga, aby dane o zatrudnieniu przechowywane były przez 50 lat, a dane podatkowe przez lat 5.  Informacje o kandydacie (imię i nazwisko, dane kontaktowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, dane o kontaktach z nami, etc.) są dostępne w naszej bazie danych przez maksymalnie 2 lata od daty ich wprowadzenia do bazy lub od daty ostatniego kontaktu z kandydatem, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza.

Kandydat, który nie życzy sobie, aby jego dane były przechowywane w bazie danych, może skontaktować się z nami i przekazać wniosek o ich usunięcie, podając swoje imię i nazwisko oraz inne dane (np. numer telefonu, adres mailowy lub datę urodzenia) pozwalające nam na jego identyfikację.

 

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych.

 

Chcemy w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:

informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych,
informacji udzielanych na wniosek  - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz
innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych,
wycofania zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania,
sprostowania danych;
bycia zapomnianym;
ograniczenia przetwarzania;
przenoszenia danych;
sprzeciwu;
przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
informacji o naruszeniu ochrony danych.
 

 

Jak zapewniamy bezpieczeństwo Twoim danym.

 

Wdrożyliśmy szereg rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym. Przykładowo, szyfrujemy dane,na bieżąco monitorujemy systemy informatyczne i stosujemy się do procedur bezpieczeństwa. Internet nigdy nie będzie stuprocentowo bezpiecznym miejscem, ale my dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były w naszych systemach odpowiednio zabezpieczone.

 

Kontaktformular

Mit dem Absenden des Formulars erklären Sie sich mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Details zur Datenverarbeitung finden Sie in Datenschutzerklärung.

Stellenangebote
Bewerbung senden
Über uns

Bewertungen der Mitarbeiter

Bewertung hinzufügen
Go up
zamknij

Bewertung hinzufügen

PL DE